مقایسه فرآیندکاوی و داده کاوی

کلان داده، داده کاوی، هوش تجاری، فرآیند کاوی و ... کلماتی هستند که این روزها مشاهده می کنیم. اما به راستی معنای آن ها چیست؟
به طور خیلی خلاصه در تمام آن ها با پردازش حجم زیادی از داده ها توسط سیستم های اطلاعاتی زیادی رو به رو هستیم. اما مطمئنا تفاوت های شاخصی نیز میان این دو وجود دارند.
در “داده کاوی” ما به طور خاص به دنبال روابط بین مجموعه داده های کلان با تمرکز بر ایجاد و خلق رویکرد و ایده های جدید هستیم. به وسیله تجزیه و تحلیل ایستای داده های پایگاه داده (کلان داده) تلاش می کنیم ارتباطات مخفی بین اطاعات را کشف کنیم و آن ها را به اطلاعات قابل استفاده برای اهداف مختلف تبدیل کنیم.
“فرآیندکاوی” مربوط به اصول و سیاست های نوظهوری است که برای رفع نیاز ارتباط بین دنیای داده کاوی و مدیریت فرآیندهای کسب و کار به کار گرفته می شود.”داده کاوی” بر تحلیل مجموعه داده های بزرگ تمرکز دارد، در حالی که “مدیریت فرآیندهای کسب وکار” بر مدل سازی، کنترل و بهبود فرآیندهای کسب و کار تمرکز دارد. فرآیندکاوی پلی است بین این دو دانش. تحلیل داده را با مدل سازی، کنترل و ارتقای فرآیندهای کسب و کار تلفیق می کند.


اشتراکات داده کاوی و فرآیندکاوی:
داده کاوی و فرآیندکاوی اشتراکات زیادی دارند. هر دو بخشی از هوش تجاری هستند (هوش تجاری به معنای تحلیل حجم زیادی از داده بر مبنای تحقق اهداف جدید و مورد نیاز است). هر دو رویکرد از روش مشابهی استفاده می کنند. هر دو از الگوریتم های خاص داده برای دستیابی به الگوها و روابط مخفی استفاده می کنند. هدف نهایی داده کاوی و فرآیندکاوی فراهم کردن دید بازتر و ساده تر برای استفاده کاربران در تصمیم گیری های بهتر است.


تفاوت های داده کاوی و فرآیندکاوی:
۱- الگوها در مقابل فرآیندها
ما از داده کاوی برای تحلیل داده، کشف یا پیش بینی الگوها استفاده می کنیم. به طور مثال بررسی می کنیم تا بفهمیم کدام گروه هدف، کدام محصول را می خرد. در چه منطقه ای کمپین های بازاریابی بهترین و گسترده ترین اثر را دارند.
داده کاوی هیچ ارتباط مستقیمی با فرآیندهای کسب و کار ندارد. فرآیندکاوی بر کشف، کنترل، ارتقا و بهبود فرآیندهای واقعی کسب و کار به وسیله تحلیل داده های استخراج شده از فرآیندهای سیستم های کامپیوتری مورد پشتیبانی تمرکز دارد. فرآیندکاوی یک دیدگاه واقعی و انتها به انتها از نحوه عملکرد فرآیندها می دهد.
۲- ایستایی در مقابل پویایی
داده کاوی اطاعات ایستا را تحلیل می کند. به عبارت دیگر، داده در هر لحظه از تحلیل در دسترس است. از سوی دیگر فرآیندکاوی بر چگونگی ایجاد یا خلق داده توجه دارد. تکنیک های فرآیندکاوی به کاربران اجازه ایجاد فرآیندهای پویا بر مبنای داده های جدید را می دهند. فرآیندکاوی همچنین می تواند یک دیدگاه real-time از فرآیندهای کسب و کار در حال اجرا و زنده را بدهد.
۳- عمومی بودن در مقابل اختصاصی بودن
داده کاوی به دنبال الگوهای مخفی در مجموعه داده هاست. اما به سوالات خاص پاسخ نمی دهد. از سوی دیگر، تکنیک های فرآیندکاوی به طور خاص به سوالات واضح و از پیش تعریف شده پاسخ می دهند.
۴- نتایج در مقابل علت ها
داده کاوی بر مبنای الگوهای خاص تحلیل می کند، اما به این سوال که این الگوها چگونه مستقر شدند پاسخ نمی دهد. در واقع داده کاوی به محدوده تحلیل نتایج اکتفا می کند. از سوی دیگر، فرآیندکاوی دیدگاهی در مورد نحوه ایجاد نتایج ارایه می دهد. این تکنیک ها به جست و جوی الگوهای داده نمی پردازد، بلکه به علت ایجاد فرآیندها توجه دارد.
۵-مسیر اصلی در مقایسه با مسیر انحرافی
در داده کاوی تمرکز بر الگوهای اصلی در مجموعه داده ها بسیار اهمیت دارد. در فرآیندکاوی استثناها و انحرافات نقش مهمی می توانند بازی کنند. حداقل این که استثناهای مهم به عنوان شاخصی برای عدم کارایی یا فرصت های اصلی ارتقا می توانند مورد استفاده قرار بگیرند.

دیدگاه ها

برای این مطلب دیدگاهی وجود ندارد.

دیدگاه خود را در مورد این مطلب بیان کنید.مشاوره آنلاین