دوره های آموزشی

برگزاری دوره ها و کارگاه های حضوری و اینترنتی در حوزه های مرتبط با مدیریت فرآیندهای کسب و کار (BPM)

دوره های آموزشیفایل ویدیویی

مدیریت فرآیندهای کسب و کار (BPM)

مدیریت فرآیندهای کسب و کار (BPM)

آموزش غیرحضوری

مدت زمان: 37 دقیقه

رایگان

جزئیات و نمایش
معنای حقیقی IT در سازمان های امروز

معنای حقیقی IT در سازمان های امروز

آموزش غیرحضوری

مدت زمان: 5 دقیقه

رایگان

جزئیات و نمایش
کارگاه مدل سازی فرآیندهای کسب و کار با استاندارد BPMN 2.0

کارگاه مدل سازی فرآیندهای کسب و کار با استاندارد BPMN 2.0

آموزش غیرحضوری

مدت زمان: 83 دقیقه

110,000 تومان

جزئیات و خرید

برگزاری کارگاه آموزشی در سازمان

درخواست برگزاری انواع کارگاه ها و دوره های آموزشی در حوزه مدیریت فرآیندها

ثبت درخواست
مشاوره آنلاین